zachovna stomatologia

Záchovná stomatológia je oblasť zubného lekárstva zaoberajúca sa ošetrením zubných tkanív, ktoré boli poškodené následkom zubného kazu, alebo úrazu, a tiež sa zaoberá ich predchádzaním. Jej cieľom je obnoviť stratenú funkciu zubov, zlepšiť ich estetický vzhľad, predísť šíreniu alebo samotnému vzniku zubného kazu vhodným ošetrením.

Zubný kaz bol kedysi zriedkavé ochorenie tvrdých zubných tkanív, no s narastajúcou konzumáciou cukru jeho výskyt rapídne stúpa. V dutine ústnej jestvuje viac ako 500 druhov baktérii, ktorým cukor doslova ,,dáva život,,. Správne mechanické čistenie a používanie správnej techniky, ako aj dôkladné vyšetrenie a profesionálna ústna hygiena aspoň raz do roka, môžu úspešne zabrániť vzniku alebo šíreniu zubného kazu.

Na našej ambulancii ponúkame predovšetkým včasnú diagnostiku kazu.
Kladieme dôraz hlavne na to, aby zubný kaz ani nevznikol a v prípade, že už sa tak stalo, zabezpečíme jeho citlivé a dôkladné odstránenie
a ošetrenie defektov materiálmi indikovanými každému pacientovi individuálne podľa rozsahu defektu.

Amalgámová výplň

Amalgám je síce najstarší, ale stále používaný materiál v zadnej časti chrupu. Má veľmi dobrú mechanickú odolnosť a dokáže plnohodnotne nahradiť chýbajúce tkanivá zuba. Nevýhodou sú jeho farebné vlastnosti, pretože má striebornú farbu a dobu tuhnutia aspoň 2 hodiny po aplikácii, čo pre pacienta znamená vydržať 2 hodiny nejesť. V súčasnosti ho neaplikujeme deťom a tehotným ženám.

Fotokompozitná výplň (biela výplň)

Ide o vysokoestetický materiál, ktorý sa svojimi mechanickými vlastnosťami vyrovnáva starším amalgámovým výplniam. Môže sa použiť pre nahrádzanie malých defektov, ako aj na väčšiu dostavbu chýbajúcich častí zuba. Tento materiál tuhne ihneď na ambulancii použitím polymeračnej lampy, čo je výhoda napríklad v tom, že pacient sa môže ihneď po ošetrení najesť. Jeho aplikácia si vyžaduje špeciálne postupy, ktoré musia byť prísne dodržané.

Skloionomérna výplň (biela výplň)

Skloionoméry sú cementy, ktoré majú oproti vyššie spomínaným výplniam tú výhodu, že uvoľňujú fluoridové ióny a tým prispievajú k zníženiu citlivosti po preparácii, či remineralizácii skloviny. Môže ísť o chemicky tuhnúce alebo svetlom tuhnúce materiály. Pri chemicky tuhnúcich je doba tuhnutia podobná ako pri amalgáme. Ich nevýhodou je nižšia mechanická odolnosť v porovnaní s amalgámom, či klasickým fotokompozitom.

Pečatenie

Pečatenie zubov je preventívna bezbolestná metóda ošetrenia žuvacích plôšok trvalých zubov u detí a má význam tesne po ich prerezaní do dutiny ústnej. Jej cieľom je ,,zaliatie,, ryhovaného až porézneho povrchu žuvacej plôšky, čím zabránime ukladaniu zvyškov potravy do tohto ťažko čistiteľného priestoru.
Začiatkom ošetrenia je vždy dôkladné vyčistenie žuvacích plôšok rotačnou kefkou a profylaktickou pastou a následná aplikácia materiálu a jeho stuhnutie polymeračnou lampou.

ENDODONCIA

ČO JE TO ENDODONCIA?

Je to skupina výkonov s cieľom zachovať ,,mŕtvy,, zub ako plne funkčnú jednotku v dutine ústnej. Najlepší implantát je totiž vždy náš vlastný zub.

KEDY VŠAK ZUB ODUMRIE?

Príčin odumretia zuba môže byť viacero. Snáď najčastejšie z nich sú úraz, alebo infekcia zuba zubným kazom, ktorý prenikol do výživného centra - zubnej drene a následným pomnožením baktérií spôsobil akútny zápal zubnej drene (lat.pulpitis).
Je veľmi dôležité, aby sa v danom štádiu zuby ošetrili a predišlo sa ďalšiemu šíreniu zápalu.
Každý akútny zápal môže prejsť do chronického štádia a preto poznáme aj chronickú pulpitídu (lat. pulpitis chronica).

Najnepríjemnejším príznakom zapálenej zubnej drene je neznesiteľná BOLESŤ.

CIEĽ ENDODONCIE

Cieľom endodontického ošetrenia je dostatočné očistenie koreňového systému zuba od zvyškov infikovanej zubnej drene a odstránenie všetkých baktérii. Následne je čistý kanálikový systém zaplnený a tým hermeticky uzavretý v jeho celom rozsahu.
Používame modernú technológiu ošetrenia koreňových systémov a vďaka prístroju od nemeckej firmy VDW vieme presne určiť presný bod po ktorý koreň vypĺňame.