Stomatologická chirurgia je neoddeliteľnou súčasťou zubného lekárstva. Zahrňujeme sem všetky typy extrakcii od nekomplikovaných až po tie komplikovanejšie a ostatné chirurgické zákroky na zuboch a priľahlých štruktúrach ako sú ďasno a alveolárna kosť.

A. EXTRAKCIA ZUBA
B. RESEKCIA KOREŇOVÉHO HROTU
C. AMPUTÁCIA
D. EXCÍZIA/EKTÓMIA
E. PREDPROTETICKÁ CHIRURGIA
F. PARODONTÁLNA CHIRURGIA

EXTRAKCIA ZUBA

Je najčastejším chirurgickým zákrokom vôbec. Ide o odstránenie zuba zo zubného lôžka použitím extrakčných klieští alebo pák na to určených. Zuby sa extrahujú v miestnom znecitlivení a zákrok je bezbolestný. Za určitých okolností hovoríme o komplikovanej extrakcii a to v prípade, že sa zub následkom zvýšenej lámavosti (časté pri mŕtvych zuboch) roztriešti, alebo ide o extrakciu zuba neprerezaného do dutiny ústnej. Aj v tomto prípade je zákrok bezbolestný následkom vhodnej aplikácie anestetickej látky a miestneho znecitlivenia.

RESEKCIA KOREŇOVÉHO HROTU

Existujú prípady, kedy sa aj napriek dobrému endodontickému ošetreniu zápal zo zuba neodstráni a naďalej spôsobuje pacientovi ťažkosti v oblasti koreňového hrotu. Či už ide o zvýšenú bolestivosť alebo chronický zápal vo forme nemiznúceho nálezu, pristupujeme k resekcii koreňového hrotu t.j.: k odstráneniu špičky koreňa zuba a dôkladnom vyčistení priľahlého priestoru za účelom odstránenie ložiska. Výsledkom je často úľava od bolesti a ponechaný zub v ústach pacienta.

AMPUTÁCIA

Amputáciou odstraňujeme časť korunky zuba a koreň ( pri viackoreňových zuboch) s cieľom ponechania zvyšku zuba v dutine ústnej v prípade, že záchrana zuba prevažuje pozitíva ako jeho úplné odstránenie.

EXCÍZIA

Excízia je chirurgický zákrok, ktorým odstraňujeme zhrubnuté, nadbytočné tkanivá v dutine ústnej, ktoré pacientom spôsobujú ťažkosti, alebo zhoršujú funkčné a estetické vlastnosti chrupu. Ide o zhrubnuté ďasná, úpravu extrakčných rán a pod. Rozsiahle excízie, ktorých cieľom je odstránenie tumoru sa vykonávajú na špecializovaných klinikách.

PREDPROTETICKÁ CHIRURGIA

Cieľom predprotetickej chirurgie je upraviť podmienky v ústach pacienta tak, aby boli čo najvhodnejšie pre nosenie čiastočnej alebo celkovej náhrady. Jej súčasťou je spomínaná excízia tzv. vlajúcich hrebeňov a iných prekážok napríklad na ďasne, ktoré by v budúcnosti zhoršovali priľnutie protézy. Okrem mäkkých tkanív sú zákroky vykonávané aj na tvrdých tkanivách ako napríklad zahladenie kostných štruktúr a pod.

PARODONTÁLNA CHIRURGIA

Možnostiam v terapii ochorení parodontu otvorila dvere parodontálna chirurgia. Ide o skupinu zákrokov odstráňujúcich infikované tkanivo, ktoré ochorenie vyvolalo. Je však veľmi potrebná pozitívna spolupráca zo strany pacienta a zvýšené dodržiavanie starostlivosti o stav vo svojich ústach.