Cenník stomatologických výkonov

VYŠETRENIE a ADMINISTRATÍVA
Vstupné komplexné vyšetrenie, plán liečby, karta pacienta 20,00€
Preventívna stomatologická prehliadka 20,00€
Cielené stomatologické vyšetrenie 20,00€
Potvrdenie o stave chrupu na vyžiadanie pacienta 10,00€
Potvrdenie dokumentu (priepustka a iné) 1,50€
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 15,00€
Príplatok za ošetrenie mimo pracovného času v pracovné dni 50,00€
Príplatok za ošetrenie mimo pracovného času cez víkend 100,00€
Nedostavenie sa na dohodnutý termín  10,00€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 5,00€

ANESTÉZA
Povrchová – slizničná anestézia 5,50€
Infiltračná anestézia 6,50€
Zvodová anestézia 7,50€
Intraligamentárna anestézia 8,00€
HYGIENA A PROFYLAXIA
Dentálna hygiena – 60 minút 40,00€
Dentálna hygiena – 30 minút 20,00€
Odstránenie miestneho dráždenia – jeden zub 5,00€
Leštenie výplne – jeden zub 3,00€
Ošetrenie citlivých krčkov – jeden zub 3,50€
Pečatenie fisúr – jeden zub 8,00€

VÝPLŇOVÁ TERAPIA
Amalgámová výplň – jedna plôška 22,00€
Amalgámová výplň – dve plôšky 27,00€
Amalgámová výplň – tri plôšky 32,00€
Biela fotokompozitná výplň – predný zub – 1 plôška 35,00€
Biela fotokompozitná výplň – predný zub – 2 plôšky 55,00€
Biela fotokompozitná výplň – predný zub – 3 plôšky 65,00€
Biela fotokompozitná výplň – zadný zub – 1 plôška 40,00€
Biela fotokompozitná výplň – zadný zub – 2 plôšky 65.00€
Biela fotokompozitná výplň – zadný zub – 3 plôšky 75,00€
Biela fotokompozitná výplň – predný zub – dostavba celej korunky 100,00€
Biela skloionomérna výplň – jedna plôška 22,00€
Biela skloionomérna výplň – dve plôšky 27,00€
Biela skloionomérna výplň – tri plôšky 32,00€
Ošetrenie mliečneho zuba 15,00€

ENDODONCIA
Naloženie kofferdamu 6,00€
Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene + ošetrenie provizórnou výplňou a liečivou vložkou – jednokoreňový zub 25€
Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene - viackoreňový zub + + ošetrenie provizórnou výplňou a liečivou vložkou – 30,00€
Aplikácia devitalizačnej vložky 30,00€
Odstránenie starej koreňovej výplne – jeden kanálik 15,00€
Koreňová výplň – jednokoreňový zub 65,00€
Koreňová výplň – dvojkoreňový zub 85,00€
Koreňová výplň – trojkoreňový zub 100,00€
Nadstavenie koreňa továrenským kovovým čapom 35,00€
Nadstavenie koreňa továrenským svetlomvodivým čapom 50,00€
Nadstavenie koreňa továrenským svetlomvodivým čapom + dostavba piliera fotokompozitom 80,00€

CHIRURGIA
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba 30,00€
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba 40,00€
Extrakcia mliečneho zuba 10,00€
Komplikovaná extrakcia zuba 40,00€
Chirurgická extrakcia zuba 100,00€
Lokálne ošetrenie ďasna – výplach, ošetrenie áft, dekubitov, zápalov 5,00€
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 20,00€
Zavedenie drénu 8.00€
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 30,00€
Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba 60,00€
Drôtená dlaha fixovaná kompozitom /3zuby/ 30,00€
Kompozitná dlaha /3zuby/ 60,00€

STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh na ošetrenie 25,00€
Silikónový odtlačok 35,00€
Alginátový odtlačok 20,00€
Repínový odtlačok 20,00€
Vyartikulovanie chrupu 25,00€
Stiahnutie fixnej náhrady (za každý jeden zub pilier) 20,00€
Nacementovanie fixnej náhrady (za každý jeden zub pilier) 10,00€
Dočasná ochranná korunka po obrúsení zhotovená na ambulancii 25,00€
Rebazácia náhrady na ambulancii 40,00€
Viac informácii o cene laboratórnych prác na našej ambulancii po dohovore s laborantom